620410 Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620410 Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld omvat het bruto vakantiegeld van andere personeelsleden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620410 Andere personeelsleden: brutoloon – vakantiegeld X
453000 Ingehouden voorheffingen X
456100 Vakantiegeld X
Uitgesloten:
  • Andere personeelsleden: brutolonen – weddes (zie rekening 620400)
  • Andere personeelsleden: brutoloon – eindejaarspremies (zie rekening 620420)