634000 Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één jaar – toevoeging

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: