643 Inkomensoverdrachten – Kapitaaloverdrachten

Algemeen
Toepassingsgebieden: