613311 Erelonen, Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten Notarissen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613311 Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kostennotarissen omvat alle kosten die vergoed worden aan notarissen, met uitzondering van vergoedingen als spreker.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613311

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
  • Facturen van notarissen (Honoraria, registratierechten, aktekosten, …)
  • Betekeningskosten erfbelasting
Uitgesloten:
  • Vergoedingen aan notarissen voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
  • Vergoedingen aan notarissen voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)
  • Kosten voor hypotheekbewaring (613450)
  • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor gerechtsdeurwaarders (613312)
  • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor advocaten(rekening 613310)
  • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor architecten (rekening 613313)
  • Erelonen en aanverwante kosten voor veiligheidscoördinator (613390)
  • Schaderegeling, schadevergoeding betaald aan derden (648000)