623500 Expatriatievergoeding

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 623500 Expatriatievergoeding omvat de vergoedingen voor werknemers die in het buitenland tewerkgesteld zijn.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
623500 Expatriatievergoeding

X

455000 Bezoldigingen

X