680000 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: