409 Geboekte waardeverminderingen

Algemeen
Bijkomende informatie

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

400 Handelsdebiteuren
409 Geboekte waardeverminderingen