417 Overige dubieuze vorderingen

Algemeen

Toepassingsgebieden: