4353 Inkomensoverdrachten aan intercommunales van de sector S.13.13

Algemeen

ESR-code: 43.53
Naam: Inkomensoverdrachten aan intercommunales van de sector S.13.13