433000 Kredietinstellingen – Schulden in rekening courant

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: