413 Overige vorderingen

Algemeen
Bijkomende informatie

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

417 Dubieuze debiteuren
419 Geboekte waardeverminderingen