480000 Vervallen obligaties en coupons

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: