499100 Conversie crediteuren wachtrekening subsidies

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: