453000 Ingehouden voorheffingen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 453000 Ingehouden voorheffingen omvat het nog niet doorgestorte deel aan bedrijfsvoorheffing dat werd ingehouden. De werkgever moet bij iedere uitbetaling van loon een gedeelte inhouden en doorstorten als voorschot op de inkomstenbelasting van de werknemer. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de bruto bezoldiging min de RSZ-werknemersbijdragen.

Algemeen:

Bruto bezoldiging
-RSZ-werknemer
= Belastbaar
-Bedrijfsvoorheffing
=Netto

 

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

Zie rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.