459300 Geschillen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 459300 Geschillen omvat de geschillen betreffende wedden van de personeelsleden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

ER ER omschrijving Dt Ct
455000 Bezoldigingen

X

459300 Geschillen

X