493000 Over te dragen opbrengsten

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: