419100 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen op achtergestelde leningen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: