410000 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: