512 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
ESR-code: 51.2
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven

In subgroep 51.2 worden de kapitaaloverdrachten “om niet”, andere dan investeringsbijdragen, aan (niet-financiële) bedrijven geboekt.

De andere kapitaaloverdrachten aan bedrijven zijn opgesplitst in de economische codes 51.21 (aan overheidsbedrijven) en 51.22 (aan privébedrijven).

Voorbeelden:

  • oorlogschadevergoedingen;
  • schadevergoedingen ten gevolge van natuurrampen;
  • dekking van geaccumuleerde verliezen;
  • kwijtschelding van schulden;
  • schuldovername.

Kapitaalinbrengen die de noodzakelijke voorwaarden vervullen om te worden geboekt in groep 8 (cf. uitsluiting uit groep 5).