3300 Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 33.00
Naam: Inkomensoverdrachten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Tot deze groep behoren de tegemoetkomingen in de lopende uitgaven van vzw’s met eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van gezinnen.

  • overdrachten naar stichtingen, verenigingen, maatschappen, enz. die werkzaam zijn op het gebied van cultuur, recreatie, toerisme, dierenbescherming, alcoholismebestrijding, sportbeoefening enz., alsook kerkgemeenschappen en andere levensbeschouwelijke verenigingen;
  • in het kader van een rechtszaak, de gerechtskosten terugbetaald aan de winnende partij, indien deze een vzw ten behoeve van de gezinnen is.

Overdrachten naar vzw’s die als eenheden van de overheidssector worden beschouwd (sector S.13).