459200 Maaltijdcheques

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 459200 Maaltijdcheques omvat de schuld aan maaltijdcheques van personeelsleden.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620/4 Brutoloon – weddes

X

623700 Maaltijdcheques (deel werkgever)

X

459200 Maaltijdcheques

X