417100 Dubieuze vordering op achtergestelde leningen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: