455000 Bezoldigingen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 455000 Bezoldigingen omvat de nog niet uitbetaalde netto bezoldiging die de werkgever aan werknemers verschuldigd is voor hun geleverde prestaties (incl. vakantiegeld en eindejaarstoelage).

Algemeen:

Bruto bezoldiging
-RSZ-werknemer
= Belastbaar
-Bedrijfsvoorheffing
=Netto

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.

Zie rekeningen onder de rubriek 62 Personeelskosten.