450500 Geraamde andere Belgische belastingen en taksen

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: