419001 Geboekte waardeverminderingen op dubieuze overige vorderingen op subsidies

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: