40 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar

Algemeen

Toepassingsgebieden: