455200 Terugvordering bezoldigingen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 455200 Terugvordering bezoldigingen is een tussenrekening welke Orafin gebruikers nodig hebben voor de terugvordering van lonen van personeelsleden die niet via de looninterface lopen.

Voor terugvordering van nettolonen wordt gebruik gemaakt van de centraliserende rekening 416200 vorderingen met betrekking tot personeel i.p.v. 400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER ER omschrijving Dt Ct
455200 Terugvorderingen bezoldigingen

X

620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen

X

 

ER ER omschrijving Dt Ct
416200 Vorderingen met betrekking tot personeel

X

455200 Terugvordering bezoldigingen

X

Uitgesloten:

Orafin gebruikers: Terugvordering via inhouding, deze worden rechtstreeks verwerkt/ingehouden van het netto via de looninterface.