411100 Terug te vorderen BTW – 8ste Richtlijn

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: