85 Kredietverleningen, deelnemingen en voorschotten binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 85
Naam: Kredietverleningen, deelnemingen en voorschotten binnen de overheidssector

De kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector worden onderverdeeld onder de subgroepen 85.1 tot 85.7.

De groep 85 wordt onderverdeeld onder volgende subgroepen:

  • 85.1: kredietverleningen binnen een institutionele groep;
  • 85.2: kredietverleningen aan de sociale zekerheidsinstellingen;
  • 85.3: kredietverleningen aan lokale overheden;
  • 85.4: kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs;
  • 85.5: kredietverleningen aan andere institutionele groepen;
  • 85.6: deelnemingen binnen de overheidssector (S.13);
  • 85.7: voorschotten binnen de overheidssector(S.13).