855 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen

Algemeen

ESR-code: 85.5
Naam: Kredietverleningen aan andere institutionele groepen

Onder de economische code 85.50 boekt men kredietverleningen van een institutionele groep (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) naar een andere institutionele groep.