43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 43
Naam: Inkomensoverdrachten aan lokale overheden
De inkomensoverdrachten aan lokale overheden (sector S.13.13) worden geboekt onder code 43.

De inkomensoverdrachten aan lokale overheden zijn over de volgende subgroepen verdeeld:

  • 43.1: aan provincies;
  • 43.2: aan gemeenten;
  • 43.3: niet gebruikt;  
  • 43.4: aan vzw’s van de lokale overheden;
  • 43.5: aan overige lokale overheden.