8512 Kredietverleningen aan niet-organieke begrotingsfondsen

Algemeen

ESR-code: 85.12
Naam: Kredietverleningen aan niet-organieke begrotingsfondsen