744 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 74.4
Naam: Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen

De verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen worden geboekt onder de  code 74.40.

Naast het EU ETS-mechanisme dat recht geeft op EUA, bestaan er nog andere mechanismen die bepaald zijn in het verdrag van Kyoto. Zo is er de Joint Implementation (die recht geeft op Emission Reduction Units, ERU) en het Clean Development Mechanism (dat geeft recht op Certified Emission Reductions, CER). Voor de berekening van de indirecte belastingen komen enkel de quota in aanmerking die binnen het land zijn geleverd (MGDD, hoofdstuk VI.5, §10). Concreet betekent dit dat enkel “European Union Allowances”-quota in rekening worden gebracht, met uitsluiting van andere soorten quota zoals de CER en de ERU.

De quota die landen krijgen in het EU ETS-mechanisme zijn niet-geproduceerde niet-financiële activa die onderling inwisselbaar zijn met deze uit andere mechanismen (elk geeft recht op een uitstoot van 1 ton CO2).  Indien de staat verrichtingen van deze aard uitvoert (zoals bijvoorbeeld de CREG), moeten deze verrichtingen worden geboekt onder de economische codes 74.40 (aankoop) en 77.30 (verkoop).