519000 Aandelen – geboekte waardeverminderingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: