511000 Aandelen – niet-opgevraagde bedragen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: