530000 Termijdeposito’s op meer dan één jaar

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: