519004 Waardeverminderingen op vastgoedbevaks

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: