529005 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – buitenland – inflation

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: