529004 Waardeverminderingen op vastrentende effecten – buitenland – Euro obligaties

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: