510000 Aandelen – aanschaffingswaarde

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: