7 Investeringen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 7
Naam: Investeringen

In deze hoofdgroep worden de verrichtingen ondergebracht in verband met de bruto-investeringen in vaste activa door de overheid, met inbegrip van de zuiver militaire investeringen. Deze investeringen hebben zowel betrekking op aankopen als op productie van kapitaalgoederen. Ook de bijkomende kosten (onder meer registratiekosten bij aankoop van vaste activa en immateriële activa, architectenhonoraria, enz.) en de herstellingskosten met betrekking tot vaste activa, voor zover deze kosten de waarde vermeerderen, worden beschouwd als investeringen.

De volgende grensgevallen worden als investeringen beschouwd:

  • dieren gedurende verschillende jaren voor productiedoeleinden gebruikt: kweekdieren, melkvee, schapen gekweekt voor de wol en trekdieren;
  • planten met permanente productie: fruitbomen, wijngaarden, palmbomen, enz.;
  • verbeteringen aan bestaande vaste activa die het kader van courante onderhouds- en herstellingswerkzaamheden te buiten gaan;
  • vaste activa verworven via financiële leasing;
  • letterkundige werken en originele kunstwerken;
  • aankopen of gebruikslicenties voor software worden opgenomen als investeringen voor zover ze herhaaldelijk of ononderbroken kunnen gebruikt worden in het productieproces gedu­rende meer dan een jaar. De ontwikkeling van software “op maat” volgt deze zelfde dubbele regel, ongeacht of ze worden ontwikkeld door een firma buitenhuis of voor eigen rekening. Als ze voor eigen rekening worden ontwikkeld, zullen ze tegen kostprijs worden gewaardeerd.
  • Goedkope kleine duurzame goederen gebruikt voor eerder eenvoudige werkzaamheden of verrichtingen (hand­gereedschap zoals zagen, hamers en schroevendraaiers) of klein bureaumateriaal zoals zakreken­machines, GSM’s, smartphones, fototoestellen, USB-sleutels, navigatietoestellen, enz.; koffiethermossen,…: zoals voorgeschreven boekt het ESR als intermediair verbruik alle uitgaven voor de aanschaf van dergelijke duurzame goederen zonder enige prijsbeperking.
  • Courante onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.

De aankoop en verkoop door de overheid van onroerende goederen in het buitenland, alsook de bouw buiten de territoriale enclaves worden niet geklasseerd in hoofdgroep 7, maar in de groepen 84 en 88, deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland. De bouw binnen deze territoriale enclaves (bijvoorbeeld van ambassadegebouwen) wordt dan weer wel beschouwd als investering.