35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland

Algemeen
Uitgesloten

ESR-code: 35
Naam: Inkomensoverdrachten aan het buitenland

Deze groep dekt alle overdrachtverrichtingen in speciën of in natura tussen nationale overheden en de rest van de wereld. Hij dekt de overdrachten aan internationale instellingen en de overdrachten aan vreemde landen (al dan niet overheden).

  • de investeringsbijdragen en de kapitaaloverdrachten aan de rest van de wereld (groep 54).