4410 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 44.10
Naam: Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs