841 Kredietverleningen aan het buitenland

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 84.1
Naam: Kredietverleningen aan het buitenland

Onder subgroep 84.1 boekt men kredietverleningen aan het buitenland.

Deze subgroep wordt onderverdeeld in de economische codes 84.11 tot 84.16 naargelang van de aard van de verkrijger.

  • 84.11: aan EU-instellingen;
  • 84.12: aan EU-lidstaten (overheden);
  • 84.13: aan EU-lidstaten (niet-overheden);
  • 84.14: aan internationale andere dan EU-instellingen;
  • 84.15: aan landen andere dan EU-lidstaten (overheden);
  • 84.16: aan landen andere dan EU-lidstaten (niet-overheden).