6220 Overige kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 62.20
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen