61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 61
Naam: Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep worden geboekt in groep 61.

Onder institutionele groep verstaat men de verschillende entiteiten die samen de centrale overheid vormen, namelijk de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies.

Een institutionele groep is meestal samengesteld uit verschillende eenheden waarvan de begrotingen en de rekeningen met die van de institutionele overheid moeten worden samengevoegd om de economische hergroepering van de institutionele groep in kwestie te verkrijgen. De institutionele overheden zijn de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies.

Om te weten welke eenheid bij welke institutionele overheid hoort, kan men teruggrijpen naar de lijst van de eenheden van de overheidssector opgesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen en gepubliceerd op de website van de NBB en in het jaarverslag van de Algemene Gegevensbank. De eenheden die bij de federale overheid horen, vallen onder sector S.13.11 terwijl deze die met de verschillende gewesten, gemeenschappen of gemeenschapscommissies moeten worden samengevoegd, onder sector S.13.12 vallen.

De structuur van de groep 61 is gelijk aan die van groep 41. Er wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.