513 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 51.3
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen

Onder de code 51.3 worden de stortingen “om niet”, andere dan investeringsbijdragen, aan kredietinstellingen geboekt.

Voorbeelden:

  • oorlogschadevergoedingen;
  • schadevergoedingen ten gevolge van natuurrampen;
  • dekking van geaccumuleerde verliezen;
  • kwijtschelding van schulden;
  • schuldovername;
  • provisies in het kader van gestandaardiseerde waarborgen.