6321 Investeringsbijdragen aan gemeenten

Algemeen
Uitgesloten

ESR-code: 63.21
Naam: Investeringsbijdragen aan gemeenten

Kapitaaloverdrachten aan intercommunales die niet behoren tot de sector S.13.13 (groep 51).