4160 Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de overheid

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 41.60
Naam: Inkomensoverdrachten aan vzw’s van de overheid

Onder code 41.60 boekt men de overdrachten aan vzw’s van de overheid, namelijk deze opgenomen in de lijst van de eenheden van de overheidssector onder de sectoren S.13.11 (federale overheid) of S.13.12 (gewesten, gemeenschappen, gemeenschapscommissies).

  • Inkomensoverdracht van de Vlaamse Gemeenschap aan de vzw Sociale dienst.
  • Inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke EVA’s andere dan vzw’s.