114 Lonen in natura

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
ESR-code: 11.4
Naam: Lonen in natura

Onder deze rubriek dienen de bezoldigingen in natura te worden geboekt die overeenkomen met goederen, diensten of andere voordelen die de boekhoudkundige entiteit gratis of tegen verminderde prijs levert aan haar personeelsleden en hun gezinsleden en die voor hen een bijkomend inkomen vormen. Immers, indien deze goederen en diensten, die niet onontbeerlijk zijn voor het eigenlijke werk, hun niet waren geleverd, dan zouden ze die zelf hebben moeten aanschaffen.

  • bezoldigingen in natura;
  • diverse uitgaven van de sociale diensten (Sinterklaascadeaus, reizen, verliezen op maaltijden, enz.), die gelijkgesteld worden met bezoldigingen in natura (met uitzondering van de niet-terugvorderbare individuele steun; deze worden be­schouwd als inkomensoverdrachten in speciën aan de gezinnen (code 34.41));
  • maaltijden geheel of gedeeltelijk ten laste genomen;
  • ten laste genomen regelmatig vervoer met speciale pendeldienst voor het woon-werkverkeer van personeelsleden;
  • vrij biljet (verkeersfaciliteit) voor statutair personeel;
  • tegemoetkoming in de maaltijdcheques;
  • tegemoetkomingen voor burger- en militaire uniformen (andere dan werk- of dienstkledij);
  • tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering.

Als materiële consumptie moeten daarentegen worden beschouwd uitrustingsstukken voor militairen, politielui en brandweerlieden, enz., die wellicht samen met de kleding worden verstrekt, maar die doorgaans buiten de uitoefening van de functie geen nut hebben.

Het verstrekken van gratis maaltijden aan het personeel, bijvoorbeeld bij overwerk, wordt niet als loon in natura beschouwd maar als aankoop van niet-duur­zame goederen en diensten door de overheid (code 12.11).